Byggemodning af Forsvarskommandoens tidligere område.
I 2012 erhvervede ejendomsselskabet Kongeegen A/S Forsvarskommandoens tidligere område beliggende på begge sider af Henriksholms Allé til udstykning af 130 boliger.

Byggemodningen blev igangsat umiddelbart efter afslutning af bygningsnedrivningsentreprisen.

Byggemodningsentreprisen omfatter fire deletaper, som skal færdiggøres i takt med husbyggerierne.

Byggemodningen omfatter indledningsvis jord, kloak, vand- og ledningsarbejder samt vejbelægning for byggeaktiviteter.

Kloak- og vandledningsarbejderne udføres for Rudersdal Forsyning.

Efterfølgende i takt med husbyggeriernes færdiggørelse etableres LAR-system langs kørevejene, nedsivningsanlæg med udledning til recipient, kabel- og belægningsarbejder samt terrænregulering inkl. græssåning og beplantningsarbejder.

Se referenceblad