CG Jensen udfører renovering af en lille banebro på Dævidsrødvej i Slagelse. Oprindelig ville Banedanmark blot fylde broen op, da det er en smal passage på en lille grusvej, men det var der stor modstand mod i lokalbefolkningen.

Selvom det er en lille bro, indeholder projektet mange opgaver og arbejdsprocesser. Vi starter med at grave den eksisterende grusvej væk i tunnelen ned til de gamle brofundamenter. Herefter udstøber vi med grovbeton, og støber en ny bundplade. Vi etablerer en ny buet tunnel med kantbjælker og fløjvægge inde i den eksisterende brotunnel samt forlænger tunnelen to meter på hver side.

Når den nye bro er støbt, bliver styrken af den gamle betonbro kun regnet som ”grus”- så dårlig stand er den i.  

Der skal desuden monteres nye rækværker, etableres ny afvanding med dræn, brønde og faskine, lægges nye belægninger samt fugtisoleres både inde i broen og på den nye tunnel.  Altså stort set alle processer i en brorenovering, men i små mængder.

Den overførte bane er hovedstrækningen mellem Ringsted og Slagelse, og der køres med hastigheder på op til 180 km/t. Vi har ikke mulighed for at få længerevarende sporspærringer, så de få opgaver, som vi har med opsættelse af afskærmning udføres med SR-leder i togfrie intervaller på ca. 15 minutter ad gangen.

Se referenceblad