CG Jensen udfører renovering af enhver form for betonkonstruktioner indenfor anlæg og byggeri. Trods det at betonrenovering er en ny kompetence i CG Jensen, er divisionen bemandet med meget erfarne folk indenfor området. Geografisk dækker vi øst for Storebælt.

Det kan vi
Vores spidskompetencer er renovering af betonbroer og tunneler herunder forudgående særeftersyn og løbende drift og vedligehold samt renovering af betonkonstruktioner i svømmehaller, rense- og spildevandsanlæg, p-huse og p-kældre. Vi udfører også renovering af facader og altaner i eksempelvis beboelsesejendomme.

Opgaverne løses ofte i hoved- eller storentreprise, hvor betonrenoveringen udgør en væsentlig del af den samlede entreprise.

Vedligeholdsudbud
CG Jensen har fået tildelt kontraktarbejder på 194 mio. kr. i Vejdirektoratets store udbud af vedligeholdsopgaver på deres bygværker. Opgaverne er til udførelse i perioden 2014-2017.

Bore-/skæreopgaver
Vi udfører store som små bore-/skæreopgaver i beton, murværk og asfalt. Vores servicebiler er altid klar til at rykke ud til enhver opgave – også selvom det er med kort varsel. Kontakt Peter Brundin Nielsen, tlf. +45 27 22 19 56