Fem nye betonbroer
Vejdirektoratet bygger motorvej mellem Funder og Låsby, den såkaldte Silkeborgmotorvej. Den 29 km lange, nye motorvejs-strækning er opdelt i to etaper, som yderligere er opdelt i flere entrepriser. Broerne i motorvejsprojektet bygges så vidt muligt før selve vejen for at undgå, at entreprenørerne går i vejen for hinanden.

CG Jensen har udført entreprisen, der omfattede fem bygværker på strækningen mellem Hårup og Låsby.

Entreprisen indeholdt tre skråvægsbroer – henholdsvis en faunapassage, en underføring af bæk som faunapassage og en underføring af gang- /cykelsti. Faunapassagerne  er udført for at sikre, at områdets natur bevares og der skabes passage for områdets dyr.

De sidste to broer var pladebroer til overføring af kommunale veje.

På den ene af broerne opretholdtes den tværgående trafik i byggeperioden. For at det kunne lade sig gøre, byggede vi først en interimsvej , som førte Mollerupvej udenom arbejdsområdet.

Ud over de fem broer har vi etableret tre bassiner, henholdsvis afværgebassin for lodsejerens gylletank, et nedsivningsbassin og et regnvandsbassin til opsamling af regnvandet fra den nye motorvej.

Se referenceblad