CG Jensen udfører alle former for betonarbejde i hele landet, både indenfor byggeri og anlægsarbejde. Vores dygtige medarbejdere har mange års erfaring med betonarbejde. Vi sætter en ære i den faglige dygtighed, så en stor del af vores medarbejdere er faguddannede struktører. Vi går gerne forrest med at uddanne nye struktører, så vi hele tiden har en stor stab af dygtige medarbejdere.

Det bygger vi
CG Jensen løser opgaver inden for anlægsbeton såsom forsinkelsesbassiner, renseanlæg, parkeringskældre, broer, tunneller og faunapassager. Siloer og skorstene udfører vi gerne som glidestøbninger.

Vi løser også alle typer for betonopgaver indenfor byggeri, f.eks. fundamenter, kældre, etagedæk og in situ-støbte betonbelægninger.

Projekter
I øjeblikket er vi i gang med flere store betonopgaver. I Brøndby arbejder vi for eksempel for Banedanmark, hvor vi har fået til opgave at være med til at levere en motorvejsbro samt en over 250 meter lang tunnel. Opgaven er en del af den kommende Ringsted-København jernbaneforbindelse, hvor CG Jensen har vundet flere delentrepriser på den 60 kilometer lange jernbanestrækning.

Du kan læse mere om vores projekter på nyheds- eller referencesiden.

Hvis du vil vide mere
Sjælland:
Divisionschef Bendy Z. Pedersen, tlf. +45 27 90 29 99
Divisionschef Morten Andersen, tlf. +45 51 38 12 61

Fyn og Jylland:
Divisionschef Jørn Asmussen, tlf. +45 40 20 33 12