Fra lørdag den 22. august 2020 er der krav om, at alle rejsende over 12 år
i kollektiv trafik mv. bærer mundbind, jfr. BEK nr 1221 af 20/08/2020.

Det er således et krav for at køre med Aarhus Taxa/Horsens Taxa,
at man bærer mundbind eller visir.
Passageren kan afvises, hvis kravene om mundbind m.v. ikke er opfyldt.
For yderligere information henvises til: https://www.sst.dk/da/corona/Mundbind